3 Days in Seoul – Part 1

Last week I went on a short trip to Korea to catch my favorite boy group’s last concert in a while and here is a video blog of the first day on my trip. Enjoy~

Giữa bão dịch MERS ai ai cũng sợ nhưng giữa tháng này mình lại mới đi Hàn Quốc về lần nữa. Về cũng được gần 2 tuần rồi mà chưa thấy biểu hiện gì chắc mình không dính virus đâu ha. Và đây là vblog đầu tiên về chuyến đi lần này của mình ;)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s