Seoul: Glasshouse @ Changgyeonggung Place (창경궁)

When I found this glasshouse the first thought popped in my head was why no one ever told me about this place? Why such a photogenic location never appeared in any magazine about Seoul? Why?

No one ever told me such a place existed in the middle of Seoul, much to my surprise not so many locals knew either (well at least my Korean mentor didn’t , he said so himself).

That afternoon me and a friend were visiting the Secret Garden inside Changdeokgung Place and I caught a glimpse of a stunning looking glass ceiling over the old stone wall. I thought it would be part of the Secret Garden since I never heard anything about it, but only when I pulled out Naver map I found out that Changgyeonggung Palace is located right next to the Secret Garden.

Even then it’s till impossible for me to find anything named glass house or something similar. So I decided to just walk along the wall and eventually found it. So yeah, I can’t give you the directions, I don’t even know how I got there (just kidding!)

Nhà kính này nằm trong khuôn viên của Cung Changgyeonggung Palace tại Seoul. Lạ là trước khi tự đến đây mình chưa nghe ai nhắc đến nhà kính này bao giờ, cũng chưa từng thấy ảnh nhà kính này xuất hiện trong các bài viết về các cung điện tại Seoul luôn.

Mình tình cờ phát hiện ra nơi này trong khi đi thăm Secret Garden tại Cung Changdeokgung Place với bạn mình. Tưởng tượng ở đây mà chụp ảnh cưới thì đẹp phải biết, hoặc là mùa đông đứng giữa nhà kính xung quanh toàn tuyết ấy. Nhà kình này nằm ở phần trong cùng sâu nhất của Cung Changdeok, trên các bản đồ địa điểm thăm quan của cung thường sẽ được đánh vị trí số 20 nhé.


Continue reading